Õigusrikkumise puudumine: tegevteenistuspensioni määramine