Õigusrikkumise puudumine: tegevteenistuspensioni arvestamine