Õigusrikkumise puudumine: Tallinna Vangla tegevus vaide lahendamisel