Õigusrikkumise puudumine: Tallinna Linnavalitsuse tegevus invatransporditeenuse võimaldamisel