Õigusrikkumise puudumine: tagastusnõude täitmisest