Õigusrikkumise puudumine: Sisekaitse operatiivrügemendis töötamise aja arvamine tegevteenistusstaaži hulka