Õigusrikkumise puudumine: sõidusoodustuse andmisest keeldumine