Õigusrikkumise puudumine: riigi õigusabi osutaja tegevus; Eesti Advokatuuri tegevus kaebuste menetlemisel