Õigusrikkumise puudumine: represseeritu õiguslik seisund