Õigusrikkumise puudumine: rahvastikuregistrist andmete väljastamine