Õigusrikkumise puudumine: politseiametniku tegevus