Õigusrikkumise puudumine: pöördumiste lahendamine, toidu väljastamiseks kasutatavad nõud