Õigusrikkumise puudumine: pöördumisest koopia saamine