Õigusrikkumise puudumine: pöördumisele vastamine (AKI)