Õigusrikkumise puudumine: Omandireformi käigus tagastatud ja päritud vara müügist saadud kasult makstud tulumaksu tagastamata jätmine