Õigusrikkumise puudumine: notaritasu üleskutsemenetluse läbiviimisel