Õigusrikkumise puudumine: laenu arvestamine sissetuleku hulka toimetulekutoetuse määramisel