Õigusrikkumise puudumine: koolituskulude hüvitamine