Õigusrikkumise puudumine: kohtu tegevus riigi õigusabi määramisel, riigi õigusabi osutaja tegevus