Õigusrikkumise puudumine: kinnipeetava suhtes alandava väljendi kasutamine