Õigusrikkumise puudumine: kartserikaristuse täitmisele pööramine