Õigusrikkumise puudumine: kambri olmetingimused ja vanglaväline suhtlemine