Õigusrikkumise puudumine: julgeoleku tagamine paigutamisel