Õigusrikkumise puudumine: järelevalve eratee truubi üle