Õigusrikkumise puudumine: isikute pöördumistele vastamine (Ülenurme Vallavalitsus)