Õigusrikkumise puudumine: erakoolidele tasutud tegevustoetuse hüvitamine