Õigusrikkumise puudumine: elukohajärgse kooli määramine