Õigusrikkumise puudumine: Ehitisi puudutavad erinevad küsimused