Õigusriigi põhimõte, eesmärgipärasus ja efektiivsus õigusloomes