Sandra Sillaots

Hariduskäik  
2014 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (cum laude)
2012 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
2011 Salzburgi rahvusvahelise kriminaalõiguse suveülikool
Teenistuskäik  
Alates 11/2016 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nooremnõunik
2014-2016 Advokaadibüroo Varul, advokaat
2013-2014 Tartu Ringkonnakohus, tsiviilkolleegiumi konsultant
2012-2013 Advokaadibüroo Varul, jurist
2012-2015 SpeakSmart OÜ (endine MTÜ Eesti Väitlusselts osa), koolitaja
2013-... Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, “Inimene ja õigus” valikaine õpetaja
2011-2013 Tartu Jaan Poska Gümnaasium, retoorika valikaine õpetaja, väitlusringi juhendaja
2010-2011 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium, retoorika valikaine õpetaja, väitlusringi juhendaja
2009 Pärnu Ülejõe Gümnaasium, väitlusringi juhendaja
Teenistusülesanded
  • planeerimis-, ehitus-, konkurentsi-, ühingu-,
    võla- ja asjaõigusega seotud küsimused
  • Euroopa Liidu õiguse üldküsimused
  • vajadusel teised ettevõtluskeskkonna osakonna pädevusse kuuluvad küsimused
  • Ametijuhend