Riigikogu toetas 79 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekut viia käibemaksuseadus kooskõlla põhiseadusega

Õiguskantsler Ülle Madise juhtis Riigikogu tähelepanu sellele, et kui täna veetakse sõitjaid takso või suure bussiga, võib ettevõtluseks kasutatavalt sõidukilt ja selle tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu täies ulatuses maha arvata. Kui sõitjaid veetakse takso või suure bussi asemel väikebussiga, ei või sisendkäibemaksu täies ulatuses maha arvata.

Põhiseaduslikkuse järelevalve algatamise ajendiks oli õiguskantsleri sõnul pöördumine ettevõtjalt, kes osutab tasulist bussiveoteenust väikebussiga, milles on üheksa istekohta ning kelle väikebussilt sisendkäibemaksu on arvestatud käibemaksust lubatud maha arvata 50 protsendi ulatuses.

Õiguskantsler asus seisukohale, et sellel ettevõtjal on õigus. „Ühtegi loogilist, õiglast ja kaalukat põhjendust niisuguseks erinevaks kohtlemiseks ei ole, mis tähendab, et see lahendus on põhiseadusega vastuolus. Lisaks leidsime, et see on vastuolus ka Euroopa Liidu õigusega,“ ütles õiguskantsler.

Õiguskantsler märkis, et Taxify ja Uberi teema ei ole antud juhul hõlmatud ja nende teemadega tegelevad maksu- ja tolliamet ning rahandusministeerium.

Ettekannetega esinenud põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ja rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer andsid ülevaate komisjonides toimunud arutelust ja ütlesid, et komisjonid toetasid õiguskantsleri ettepanekut konsensuslikult.

Riigikogu juhatus tegi vastava eelnõu algatamise ülesandeks rahanduskomisjonile.