Riigikogu sotsiaalkomisjon ei pea õigeks toitjakaotuspensioni maksustamist

BNS, 8. mai 2019

Riigikogu sotsiaalkomisjon leidis teisipäevasel istungil, et lastele makstava toitjakaotuspensioni tulumaksuga maksustamine seab nad ebavõrdsesse olukorda.

Sotsiaalkomisjon arutas õiguskantsleri märgukirja lastele makstavast toitjakaotuspensionist ja selle maksustamisest. Õiguskantsleri poole pöördus kaht last üksi kasvatav lapsevanem, kes juhtis tähelepanu sellele, et kuna riik maksab tema lastele toitjakaotuspensioni, ei saa ta täiel määral kasutada laste eest ettenähtud täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise võimalust. Toitjakaotuspension arvestatakse erinevalt näiteks elatisest lapse maksustatava tulu hulka, see omakorda vähendab vanemale ettenähtud maksusoodustust.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et praegune olukord seab vanema kaotanud pered majanduslikult halvemasse olukorda võrreldes nende peredega, kus mõlemad lapsevanemad on elus. "On oluline, et niigi emotsionaalselt raskes olukorras perede puhul oleks seadus võrdne. Ka nendel peab olema õigus rakendada täiendavat maksuvaba tulu suurust. Loodan, et Rahandusministeerium algatab lähiajal tulumaksuseaduse muudatuse, mis olukorda võrdsustab," märkis Mölder.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt sõnas, et kindlasti ei ole põhjust arvata, et pered, kus mõlemad vanemad on elus, vajavad maksusoodustusena riigilt rohkem toetust kui vanema kaotanud lastega pered. "Sotsiaalkomisjoni istungil oli hea meel tõdeda, et Rahandusministeerium on ette valmistamas seadusemuudatust, mis kaotab sellise ebaõiglase olukorra, millele ka õiguskantsler tähelepanu juhtis," ütles Kütt.

Keskmine toitjakaotuspension oli eelmisel aastal pereliikme kohta 154 eurot kuus ja pere kohta 200 eurot kuus. Mullu sai toitjakaotuspensioni 6939 last ja õppurit.

Õiguskantsleri märgukiri: Toitjakaotuspension ja laste eest ettenähtud täiendava maksuvaba tulu vähendamine