Riigikogu nimetas ametisse õiguskantsleri asetäitja-nõunikud Heili Sepa ja Olari Koppeli

Riigikogu nimetas tänasel istungil õiguskantsleri asetäitja-nõunikeks ametisse Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Heili Sepa ja Õiguskantsleri Kantselei direktori Olari Koppeli.

Õiguskantsleri seaduse kohaselt asendavad õiguskantsleri asetäitja-nõunikud õiguskantslerit, kui ta ei saa oma ametiülesandeid ajutiselt täita, näiteks puhkuse või lähetuse ajal.

Õiguskantsleri ametkonna põhitööd, põhiseaduslikkuse järelevalvet, juhib ja korraldab õiguskantsler Ülle Madise. Õiguskorra kaitse osakonna juhataja Heili Sepp täidab lisaks osakonna juhtimise ülesandele isikuandmete varjatult kogumise ja töötlemise järelevalve, kohtute haldamise nõukoja töös osalemise ja kohtunike distsiplinaarvastutuse valdkonna juhtimise ülesandeid.

Õiguskantsleri Kantselei direktori Olari Koppelil on asutuse juhtimise ülesanded. Koppel tagab ka õiguskantsleri seisukohtade ja arvamuste arusaadavust, vastutab Riigikogule igal aastal esitatava tegevuse ülevaate, meedia- ja välissuhtluse eest ning sidustab õiguskantslerit tema suhetes teiste põhiseaduslike institutsioonidega.