Raivo Sults, "Kaitseväelase õigused ja kohustused said selge õigusliku aluse", Sõdurileht