Rainer Kivisäk

Teenistusülesanded
  • õiguskantsleri nõustamine andmete varjatud kogumise, korrakaitseõiguse ning kriminaalmenetluse valdkonda kuuluvates küsimustes ning vajadusel teistes õiguskorra kaitse osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes 
  • Ametijuhend