Rahvusvahelise Obudsmanide Instituudi juhatus

24. jaanuaril 2018 toimus õiguskantsleri kantseleis Rahvusvahelise Ombudsmanide Instituudi (International Ombudsman Institute) juhatuse koosolek.