Rahvusvaheline seminar: kas suudame digiajastul inimese põhiõigusi kaitsta?

Õiguskantsler Ülle Madise korraldab 23.−24. jaanuaril Tallinnas Kultuurikatlas rahvusvahelise seminari, kus 36 riigi õiguskantslerid ja ombudsmanid arutavad globaalse digipöörde mõju inimeste õiguste ja vabaduste kaitsele ning jagavad omavahel töökogemusi.

Seminari peakorraldaja õiguskantsler Ülle Madise sõnul lasub Eestil maailma ühe juhtiva e-riigina moraalne kohustus suunata debatti, millel arutletakse ühiskonna läbipaistvuse ja üksikisiku privaatsuse üle ning teisalt riiklike julgeolekuhuvide ja nii riigi- kui ka eraettevõtete pakutavate kõikvõimalike mugavate teenuste üle. „Internetti ja andmekogusid saab kasutada nii paremate teenuste pakkumiseks kui ka moodsa relvana riikide ja üksikisikute vastu. Varem või hiljem tuleb uuenenud keskkonna tarvis välja töötada ja kehtestada reeglid, mis ühest küljest kaitseksid igaühe põhiõigusi, ent teisalt ei takistaks tehnoloogia ega tulemuslike teenuste arengut,“ lisas Ülle Madise.

"Õiguskantsleritelt ja ombudsmanidelt küsitakse näiteks, kas  inimesel on õigus e-teenuseid mitte kasutada, aga ka seda, kuidas on digiajastul tagatud jälitustegevuse põhiseaduspärasus," selgitas õiguskantsler Ülle Madise. "Eesti pakub oma suure e-teenuste mahu ja  kogemusega minu kolleegidele uusi teadmisi ja tean juba ette, et meil on üksteisele häid nõuandeid jagada." Seminaril tulevad eraldi kõne alla riiklik julgeolek, inimese privaatsus, õigus elada "levist väljas", e-tervis, inimeste profileerimine andmekogude alusel ja selle tagajärjed, õigus end kaitsta internetis leviva laimu ja vale eest.

Enam kui 120 osalejaga seminaril ärgitavad ombudsmanide arutelu teiste seas Eesti parimad spetsialistid: IT-visionäär Linnar Viik, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep, vandeadvokaadid Karmen Turk ja Ants Nõmper, doktor Madis Tiik, IT-ettevõtja Rein Lang, tehnoloogiaõiguse professor Katrin Nyman-Metcalf, teadlane Kristjan Vassil jt. Seminari avab ülemaailmse õiguskantslerite ja ombudsmanide ühenduse president Peter Tyndall, ettekande teevad Soome, Horvaatia, Serbia, Hollandi ja Iirimaa ombudsmanid.

Seminari töökeeled on inglise, prantsuse ja hispaania keel.

Seminari programm: http://www.oiguskantsler.ee/en/programme