Puuetega inimeste nõukoja II koosseis

Õiguskantsleri moodustatud komisjon valis välja puuetega inimeste nõukoja liikmed. Nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit puuetega inimeste õiguste edendamise, kaitse ja järelevalve teemal.

Nõukotta valiti avalikul konkursil 28 inimest erinevatelt elualadelt üle Eesti. Nõukoja liikmete seas on nii väljapaistva kogemusega puuetega inimeste organisatsioonide esindajaid kui ka aktiivseid puuetega inimesi. Nõukoja seekordses koosseisu on palju vaimse tervisega probleemidega tegelejaid, vaimupuudega ja psüühilise erivajadusega inimeste eest seisjaid.

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib üldjuhul koos kaks korda aastas. Esimene koosolek toimub septembris.

Puuetega inimeste nõukoja liikmed: Mare Abner, Tatjana Filippova, Karl Hammerberg, Jüri Jaanson, Meelis Joost, Katrin Jõgisaar, Teet Kallaste, Heidi Kask, Signe Keerd, Ain Klaassen, Maarja Krais-Leosk, Indrek Linnuste, Kadi Lukanenok, Valev Mägi, Tiina Möll, Kristi Peegel, Agne Raudmees, Karl Erik Saks, Teresa Sale, Sülvi Sarapuu, Seidi Soini, Rasmus Taavet, Ulvi Tammer-Jäätes, Miret Tuur, Külli Urb, Villu Urban, Daisy Utsar, Silvia Viidik.

Puuetega inimeste nõukoja I koosseis tegutses aastatel 2019-2023. Koostöös nõukoja liikmetega sündis mitmeid algatusi puuetega inimeste õiguste kaitseks.