Puuetega inimeste nõukoja esimene koosseis kogunes viimast korda

26. aprillil tuli viimast korda kokku õiguskantsleri puuetega inimeste nõukoja esimene koosseis. Koosolekul tutvustati tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõus kavandatavaid muudatusi, mis puudutavad ka puuetega inimesi. Ettekande tegid Riigikantselei õigusosakonna juhataja Kristi Purtsak ning Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik Kadri Mets.

Koosolekul arutatu kokkuvõtteks koostab Õiguskantsleri Kantselei nimekirja teemadest, mida tuleks kriisiplaane tehes jälgida, et ka puuetega inimeste vajadused ei jääks tähelepanuta. See nimekiri saadetakse Riigikantseleisse.

Õiguskantsler tänas nõukoja liikmeid nelja aasta jooksul tehtud töö eest ja kutsus kõiki kandideerima ka nõukoja järgmisse koosseisu.

Puuetega inimeste nõukoja esimese koosseisu volitused lõpevad 26. mail 2023.