Piret Arukaevu

Hariduskäik  
2000-2003 Tartu Ülikool, Euroopa Kolledži Euroopa Õpingute magistriõpe 
1995 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskonna germaani filoloogia, saksa keel ja kirjandus, BA
Teenistuskäik  
Alates 10/2016 Õiguskantsleri Kantselei, üldosakonna juhataja
2008-2016 Vabariigi Presidendi Kantselei, presidendi nõunik-abi
2011 Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu, juhataja
2003-2005 Riigikantselei, peaministri büroo, peaministri nõunik-abi
2001-2003 Saksa Majandusesindus Eestis, Schleswig-Holsteini Liidumaa büroo juhataja
1997-2001 Vabariigi Presidendi Kantselei, presidendi abi
1996-1997 Vabariigi Presidendi Kantselei, välisosakonna konsultant
Teenistusülesanded
  • juhib üldosakonda
  • võib anda õiguskantsleri poolt oma pädevuse piires pandud ülesande täitmiseks suulisi ja kirjalikke korraldusi.