Põhiseaduskomisjon: hoolekandeasutuste elanikke tuleb kohelda kodus elavate eakatega võrdselt

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna õiguskantsler Ülle Madise poolt Riigikogule üle antud ettepanekut viia põhiseadusega kooskõlla sotsiaalhoolekande seaduse see osa, mis ei võimalda hoolekandeasutuses viibival inimesel riigi toel hankida vajalikke abivahendeid võrdselt kodus elavate inimestega. Põhiseaduskomisjon leidis, et sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõige 3 on põhiseadusega vastuolus.

“ Sõltumata sellest, kas riik on raha kokku hoidnud või mitte, tuleb vastuolu põhiseadusega kõrvaldada. Lahendus peab sündima Sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni koostöös, kuna sotsiaalhoolekande seaduse põhiseadusega kooskõlla viimine omab riigieelarvelist mõju,“ ütles Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants.

Põhiseaduskomisjoni liikme Jaak Madisoni sõnul on kummaline, et keegi pole 16 aasta jooksul, mil vastav regulatsioon on kehtinud, arvestust pidanud, kui palju on riik kokku hoidnud hoolekandeasutuses viibinud inimeste arvelt. „Ka täna ei oska keegi öelda, kui palju on hoolekandeasutuses inimesi, kes võiks tulevikus hankida abivahendeid riigi toel ja kui palju sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 muutmine riigile maksma läheks.“

Riik toetab kodus elavale inimesele abivahendi (näiteks käimisabivahendi, pimedale vajaliku punktkirjavarustuse või audiolugeri ehk Daisy-pleieri) soetamist, makstes kinni suure osa selle ostu- või üürihinnast. Kui inimene elab hoolekandeasutuses, siis ta abivahendi soetamiseks või üürimiseks samasugust toetust ei saa. Nii peavad hoolekandeasutuse elanikud kandma oluliselt suuremat rahalist koormust kui kodus elavad abivajajad.

Hoolekandeasutuste elanike halvem kohtlemine on õiguskantsleri hinnangul põhiseadusega vastuolus. Sellist diskrimineerimist ei saa tema sõnul õigustada ei kokkuhoiuvajadusega ega sooviga soodustada abivajajate kodus elamist, leidis õiguskantsler.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõik 3 põhiseaduspärasust hindab neljapäeval, 26.oktoobril ka Riigikogu sotsiaalkomisjon.