Põhiseaduse sünnist möödus 30 aastat

Sel nädalal möödus 30 aastat päevast, mil taasiseseisvunud Eestis võeti rahvahääletusel vastu põhiseadus.

Õiguskantsleri Kantseleis toimus sel puhul pidulik koosviibimine, kus osalesid Vabariigi President Alar Karis, Riigikogu esimees Jüri Ratas ning paljud põhiseaduslike institutsioonide esindajad ja Põhiseaduse Assamblee liikmed. 

Vabariigi President Alar Karise kõne põhiseaduse rahvahääletuse 30.aastapäeval
 /sites/default/files/EVP_PS30.pdf

Põhiseaduse Assamblee liikme Peet Kase kõne 
/sites/default/files/Su%CC%88nnipa%CC%88evako%CC%83ne_P%C3%B5hiseadus30.pdf 

Õiguskantsler Ülle Madise kõne /sites/default/files/PS_30.pdf

Põhiseaduse Assamblee liikme Lehte Hainsalu esinemine /sites/default/files/28.%2006.%2022.pdf

Fotod: Erik Peinar, Riigikogu kantselei