Indrek Teder, tervitussõnavõtt Kohtunike Ühingu aastakoosolekul

Indrek Tederi tervitussõnavõtt "Kas õigus on teoreetiline kirurgia?" Kohtunike Ühingu aastakoosolekul 28.11.2008 Pärnus


Austatud kohtunikud!

Tavaliselt tervitussõnavõttudele pealkirja ei panda, aga ma kaldusin sellest tavast kõrvale, kuna see pealkiri kujunes kuidagi isetekkelisel teel. Minu eesmärk on rõhutada seda, et nii nagu ei saa kirurgia olla pelgalt teoreetiline, ei saa ka õigus olla ainult teoreetiline skeem ilma praktilise väljundita. Mõnikord me kohtame situatsiooni, kus on valmis punutud pealtnäha ilus teoreetiline skeem, mis aga praktilises elus tööle ei taha hakata. Kas vale on teoreetiline skeem või vale on reaalsus, mida tuleks muuta, reformida? Filosoofiline küsimus, mille üle saaks pikalt diskuteerida.

Kohtunik on otsustaja, kes lahendades konkreetset probleemi, peab jõudma praktilise tulemuseni – otsuseni, ükskõik kui keerukat olukorda reaalsus pakub. Olen alati leidnud ja leian, et õigusteooria ja -praktika on olemuslikult seotud. Selleks et olla tasemel praktik, peab olema ka hea teoorias. Minu jaoks on kohtuniku elukutse selles mõttes ideaalne – ühendab teooria ja praktika. Juhul, kui käsitleda probleeme ainult teoreetiliselt, võiksime jõuda absurdse ja elukauge klaaspärlimänguni. Siinkohal kasutan lõiku Wesley Clark’i raamatust „Tänapäeva sõda“ (lk.61-62). Nimelt ameeriklased arutasid, kuidas lahendada tagajärjekalt Bosnia konflikti ning olid lepinguks välja pakkunud ratsionaalse plaani ja selge käsuliini. Tsiteerin: „„Wesley (Clark, raamatu autor), see, mida sa ette paned, on väga keeruline,“ ütles Prantsusmaad esindav Jacques Blot. „See võib praktikas töötada, aga küsimus on selles, kas see ka teoorias töötab?“ Raamatu autor (Clark) turtsatas naerma ja arvas, et see ei ole tõsimeelne pärimine, kuid Prantsusmaa esindaja mõtles seda tõsiselt. See oli jahmatav ja väga raske küsimus, mis tõi reljeefselt esile veelahkme, mis eraldab pragmaatilist probleemipüstitust enam abstraktsest ja deduktiivsest lähenemisest“ (tsitaadi lõpp).

Minu meelest kui midagi praktikas töötab, on see ka teoreetiliselt õige. Samas teooria ja praktika on kooskäivad lõppkokkuvõttes väljundiga praktikasse. Sellist rõhuasetust saab edukalt kasutada ka kohtute seaduse eelnõu arutelul.

Lugupeetud õigusemõistjad!

Te hakkate arutama kohtute seaduse eelnõud. Ma ei taha puudutada eelnõud sisuliselt. Loodan ja soovin seda, et eelnõu arutelu omab peale teoreetilise aspekti ka selget praktilist väljundit ja aitab sisuliselt tagada kohtuniku sõltumatust ja iseseisva kohtuvõimu toimimist.

Head talupojamõistust ning edu teile!