Allar Jõks, kõne Noorte Riigikogu lõpetamisel

Allar Jõksi kõne Noorte Riigikogu lõpetamisel 18.02.2007


Riigikogu simulatsioonimäng 17. – 18.02.2007


Head noorte parlamendi liikmed!

Ma pean vabandama, et ei saanud osaleda Noorte Riigikogu avamisel. Kuid ma jälgisin teie arutelusid interneti kaudu.

Teie arutelud keskendusid sellistele olulistele teemadele nagu - põhikoolist väljalangemine, taastuvenergia osakaalu suurendamine, mittekodanike liiga suur osakaal, liiklusohutus, eesti majanduse konkurentsivõime hoidmine, välispoliitilised väljakutsed, riigikaitse olukord. Vastu võetud eelnõude kooskõla põhiseadusega tuleb hinnata tulevikus.

Mitu teie poolt läbi vaieldud teemast on jõudnud aga Riigikokku kandideerijate valimiskampaaniasse? Professor Rainer Kattel kirjutas mõned päevad tagasi Eesti Päevalehes, et Eesti päevapoliitikas puudub sisuliselt igasugune kompetents praeguste probleemide üle järele mõelda. Enamik Eesti poliitikuid ei oska põhjendatult seletada Eesti ees seisvaid väljakutseid. Oleme suutnud luua ühiskonna, kus valitseb radikaalne neoliberaalne vabaturumajandus, mis põhineb usul, et lahendus, mis on mulle parim, on parim kõigile. Tema kokkuvõte oli karm aga õiglane - Eesti on muutumas Idiootide Vabariigiks.

Eesti Televisiooni 31. jaanuari 2007 saates „Foorum” esitati televaatajatele küsimus: „Kas valimiskampaania on muutunud liiga räpaseks?” Sellele küsimusele vastasid positiivselt    94,1 % helistanutest. Seega on tänases Eestis õigustatud küsida: „Kas aus poliitika on võimalik?”

Poliitika ja selle aususe aste sõltub poliitikas osalejatest enestest, nende tõekspidamistest, eetikast ja lugupidamisest enda ja teiste vastu. Just  aususel on oluline osa rahva usalduse võitmisel ja säilitamisel. Ausus on koostöö alustala, nii poliitikute omavahelise koostöö kui ka poliitikute ja rahva koostöö alustala. Ainult lugupidavast suhtumisest ja omavahelisest koostööst saavad sündida head rahva huve tagavad otsused.

Noorte Riigikogu kodulehelt lugesin ühe ajakirjaniku kommentaari toimunule: „Täna nähtu ja kuuldu põhjal võin väita kindlalt, et kui mulle antaks valida hoopis mõni neist noortest meie Eesti Vabariigi Riigikokku, siis teeksin seda ilma vähimagi kahtluseta. Noored on rikkumata erakondade intriigitsemistest ja salakokkulepetest. Neis noortes on tulevik ja võib vaid loota, et korruptsioon ja vassimine neid meie riigiasjadest eemale ei peleta.“ Need on ilusad ja rõõmustavad sõnad mis tugevdavad minu usku, et aus poliitika on võimalik.

Loodan, et kaks päeva Noorte Riigikogus veensid teid, et ühiskonna kitsaskohtade lahendamisel ei saa lähtuda pelgalt juriidikast, mätsida kinni õiguslik lünk mõne läbimõtlemata normiga, muuta seadust enda võimu kindlustamiseks. Poliitikat kujundades on ühtmoodi olulised nii seaduslikkus kui ka ausus, austus, õiglus ja hea tava. Nendest põhimõtetest lähtumine aitab luua ja säilitada võimu usaldusväärsust. Nendest  iseenesest mõistetavatest põhimõtetest peaks juhinduma igaüks meist iga päev ükskõik millist tööd tehes.

Kahe nädala pärast toimuvad Riigikogu valimised. Poliitika ja poliitikute usaldusväärsust näitab valimisel osalevate inimeste arv. Aktiivne valimisõigus tähendab õigust valida, aga ka õigust mitte valida. Seega võib hääleõiguslik kodanik näidata rahvaesindajate vastu usaldamatust üles ka valimisel osalemata jätmisega. Panen teile südamele, et need teie seast, kes on hääleõiguslikud kodanikud, ei loobuks oma võimu teostamisest. Hääleõiguslike kodanike kätes on kokkuvõttes rohkem võimu kui mõne ministri portfellis.

Riigikogu valimisel osalemisega saab iga isik anda just oma panuse, et rahvaesindajaks saaks isik, kes on kõige ausam ja õiglasem ning kelle poliitilised vaated on tema arvates Eesti jaoks kõige kasulikumad. Ärge andke oma võimu kergekäeliselt - ärge uskuge kinnisilmi ühtegi lubadust, kahelge, küsige! Ärge usaldage neid, kelle arvates valija IQ võrdub pea ümbermõõduga. Küsige raskeid küsimusi, nendel samadel teemadel, mille üle teie sel nädalavahetusel arutasite. Keegi märkis: „Riigikogu liikme suhtumises peegeldub ju valija suhtumine.”

Ma tunnustan Teie aktiivsust ühiskonna valupunktide üle diskuteerimisel ja soovi nende lahendamisele kaasa aidata. Usun, et ka tulevastel Riigikogu liikmetel on teilt üht-teist eeskujuks võtta - kasvõi näiteks Teie südikust ja hoolsust, millega te Noorte Riigikogu korraldades ja sellest osavõttes silma paistsite. Kindlasti aga edestasite te Noorte Riigikogu liikmetena Riigikogu liikmeid istungist osavõtnute protsendiga, aga ka parema soolise tasakaaluga.

Loodan, et üritus täitis teie lootused - anda poliitikale teine tähendus, panna noored mõtlema, otsida ühisosa ja mõjutada ka tänaseid otsustajaid. Kui kodanikke huvitab riigi käekäik ning nad räägivad riigielu kujundamisel kaasa, siis on riigil ja tema rahval ka tulevikku.

Tänan korraldajaid asjaliku ja hariva ettevõtmise eest ning soovin teile, kallid Noorte Riigikogu liikmed, ikka aktiivsust ja südikust ühiskonna elus kaasa rääkimisel!