Allar Jõks, kõne Avatud Eesti Fondi Koosmeele auhinna vastuvõtmisel

Allar Jõksi kõne Avatud Eesti Fondi Koosmeele auhinna vastuvõtmisel 20.04.2007


Austatud kohalviibijad!

Tahan avaldada Avatud Eesti Fondile suurt tänu mulle omistatud tunnustuse eest!

See on märgiks, et õiguskantsler on tegelenud ühiskonna ja kodaniku jaoks oluliste küsimustega.

Mul on suur au olla laureaat koos Ülle Aaskiviga. Viibisin 28. augustil Riigikogu saalis ja nägin lähedalt seda häbitunnet, mis oli paljude Riigikogu liikmete silmis peale Ülle Aaskivi kõnelemist. Selles seisnebki kodanikuühiskonna tugevus, kui inimene, kes ei ole võimupositsioonil, suudab panna võimulolijad oma tegevusest aru andma ja vastutama. 

Tugeva demokraatia eeldus on arenenud kodanikuühiskond.

Mul on piinlik lugeda ajakirjas Economist  avaldatavast demokraatia edetabelist, et Eesti on 33. kohal. See on märk sellest, et  Eesti on puuduliku demokraatiaga riik. Ühe põhjusena tuuakse välja nõrk kodanikuühiskond.

Nii ei olnud meie kodanikuühiskond 2006. aastal veel nii tugev, et peatada Sakala keskust lammutanud ekskavaatorid.

Ma loodan, et kodanikuühiskond areneb Eestis nii tugevaks, et teist Sakala keskust enam ei tule. Vaid sellisel juhul on Eestil võimalik jõuda viie Euroopa demokraatlikuma riigi hulka!