Indrek Teder, tervitus Noorte Riigikogu 2010 kodulehele

Indrek Tederi tervitus Noorte Riigikogu 2010 kodulehele

 

Austatud noorteparlament!


Meie hulgast lahkunud suurmees Enn Soosaar on öelnud: „Demokraatiasse ei astuta, demokraatiasse kasvatakse“. Sellel mõtteteral on suurem tähendus kui võib arvata. Demokraatia saavutatakse peale õppimist, peale raske arengu ja harjutustee läbimist. Sisuliselt on demokraatia luksus, mis nõuab ühiskonna liikmetelt haritust ja mõtlemisvõimet. Arusaamist, et deklaratsioonid võivad iseenesest olla ilusad, kuid kui inimestel puudub arusaam demokraatia reaalsusest, siis demokraatia ei pruugi toimida. Demokraatlik riik toimib läbi riigi institutsioonide.

Eesti Vabariik on demokraatlik õigusriik, mis vastavalt põhiseadusele on valinud parlamentaarse demokraatia tee. Kõige lihtsamalt väljendudes tähendab see seda, et seadusandlik kogu - Eesti Riigikogu - on riigis määrav võim, kes kehtestab reeglid kooskõlas põhiseadusega. Reeglite (seaduste) kehtestamine tähendab seda, et tuleb kaaluda erinevaid variante ja vaielda läbi erinevad positsioonid, kuid lõppkokkuvõttes tuleb osata jõuda kompromissile isegi läbi teravate ja vastuoluliste vaidluste. Viimasel ajal on populaarne olnud Riigikogu ja selle liikmete kritiseerimine nii põhjusega kui ka põhjuseta. Demokraatias on loomulik, et poliitikuid ja ka seadusandlikku kogu kritiseeritakse, kuid kunagi ei tohi unustada seda, et tegu on parlamendiga ja tegu on oma riigiga. Igal kriitikal võiks olla sees positiivne ja konstruktiivne iva. Jäik vastandumine ei ole konstruktiivne.

Head noored,

kui te arutate ja vaidlete neil teemadel, mida seekord olete tõstatanud Noorte Riigikogu ette, siis suhtuge sellesse kindla usuga, et teie arutelul on oluline tähendus tuleviku jaoks. Ma soovin teile oskust vaielda, oskust oma ideid kehtestada, aga samas ka oskust vastaspoolt kuulata ja leida ühisosa. See tähendab oskust teha kompromisse, loobumata oma veendumustest. Kuigi veendumused võivad olla muutuvad ja relatiivsed, on nad väärt kaitsmist. Suur majandusteadlane Joseph A. Schumpeter on tabavalt väljendunud: „Mõista oma veendumuste paikapidavuse suhtelisust ja ometi vankumatult nende eest seista – see eristabki tsiviliseeritud inimest barbarist“.

Igasugune riigiks olemine eeldab oskust koos tegutseda, leida ühised väärtused ning teha nende nimel kompromisse. Seega see eeldab meeskonnatööd. Mida see tähendab? See tähendab seda, et igal üksikisikul on oma huvid, mille eest ta seisab. Kui soovitakse oma huve reaalsuses rakendada, tuleb otsida teisi, kellel on samasugused huvid. See on omavahel ühisosa leidmine. Moodustub meeskond huvide alusel. Parlamentaarne demokraatia on meeskonnatöö. Kuid selle kindla erisusega, et meeskonnahuvid parlamendis peavad olema riigi ja rahva, mitte erakasu teenistuses.

Parlamentaarne demokraatia omab suure kaalu väikeriigi omariikluses. Väikeriigi omariiklus tähendab ka seda, et meil on ühine identiteet, huvi ja vajadus oma riigi järele. Identiteet on osaliselt emotsionaalne, huvid seevastu rohkem või vähem ratsionaalsed. Väikeriigi omariiklus on eriline kasvõi ainuüksi sel põhjusel, et meid on vähe ja järelikult peame me olema kordades võimekamad ja suutlikumad võrreldes suurriikidega.

Enn Soosaar on samas intervjuus öelnud: „Väikerahvas, kes on otsustanud omariikluse kasuks, on raske koorma enda selga võtnud. Kellelgi ei paista iseolemise vastu midagi olevat. Küll aga jääb nii mõnigi kord mulje, et paljud soovivad oma riiki mingisuguses pehmes variandis, kus peetakse endastmõistetavaks, et teised turvaku meid, toetagu meid, muretsege meie pärast, hoidku ära, et me lollusi ei teeks. Eestkostealuse mentaliteedist on pagana raske olnud lahti saada. Suure osa eestlaste hulgas levinud arusaam, et kui kord oleme ennast iseseisvaks ja sõltumatuks kuulutanud, siis see iseseisvus ja sõltumatus on a priori aegumatu ning võõrandamatu, on riigi kestmise seisukohalt väga ohtlik“.

Neid suurmehe Enn Soosaare seisukohti tuleb võtta tõsiselt. Austatud noorteparlament! Eesti tulevik on teie oma – teie tulevik. See ei ole mäng – see on harjutus iseseisvaks eluks, kus juba teie olete otsustajate hulgas, kes määravad Eesti arengu.

Edu Teile!
Indrek Teder