Noored saavad võimaluse ise ajakirjandust teha

Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel toimuvad 8.-10. mail meediatalgud, millest võtab osa 16 noort.

Projekti eesmärk on tutvustada noortele ajakirjaniku töö telgitaguseid ning anda neile võimalus oma mõtete väljendamiseks vägivalla teemal erinevates meediakanalites. Meediatalgute esimesel päeval on kavas mitu põnevat meediatööd tutvustavat ekskursiooni ja kohtumist ekspertidega. Näiteks külastatakse Balti Filmi- ja Meediakooli, Eesti Rahvusringhäälingu stuudioid, Eesti Päevalehe toimetust ning JustFilmi kontorit.

Kahel järgmisel talgupäeval on noortel võimalus arutada vägivalla teemadel asjatundjatega ning juhendajate abiga valmivad noorte endi mõtteid väljendavad meedialood. Kogu ettevõtmisest valmib 5-minutiline videoreportaaž.

Tegemist on Euroopa lasteombudsmanide võrgustiku (ENOC) projektiga, millest võtab osa kümme Euroopa riiki. Kõikide projektis osalenute ühistest pingutustest tehakse lühifilm, mida näidatakse Euroopa lasteombudsmanide võrgustiku iga-aastasel kohtumisel ning avaldatakse võrgustiku kodulehel.