Hannes Unt

 

Hariduskäik  
2004 Tartu Ülikool, ettevõtlus ja finantsjuhtimine, MA

1994

Tallinna Majanduskool, finantsjuhtimine

Teenistuskäik  
2011-2014 Siseministeerium, pääste- ja kriisireguleerimise poliitika, elutähtsate teenuste toimimise riigülese koordineerimise valdkond
2006-2009 Riigikontroll, Kaitse-, Sise- ja Justiitisministeeriumi valtisemisalade auditijuht
2004-2006 Politseiamet, sise- ja finantsaudiitor
Teenistusülesanded
  • õiguskorra kaitse osakonna juhtimine, järelvalve
  • õiguskantsleri nõustamine osakonna valdkonda kuuluvates küsimustes
  • Ametijuhend