Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Eesti Teadusagentuuri, Norra Kuningriigi, Euroopa Liidu ja Eesti tuleviku heaks eestvõttel korraldatud konverentsil „Rakendusliku teadustööga seotud intellektuaalomandi aspektid Eestis ja Euroopas“

Austatavad kolleegid ülikoolidest, austatav Norra Kuningriigi suursaadik, head kaasteelised

Olemegi jälle vana küsimuse juures: kuidas teha nii, et kunstnik ja leiutaja saaks oma töö eest tasu, aga ideed saaksid vabalt levida ning soodustada innovatsiooni: uute asjade väljamõtlemist ja kasutuselevõttu.

Ei peaks küsima, kui tasakaal oleks paigas ja probleeme poleks. Uued tehnoloogiad on maailma nõnda palju muutnud, et analoogside ajast pärit lahendused enam ei toimi. Keegi on püüdnud patenteerida elu, digitaalset loomingut on kaunis lihtne varastada ja varguse mõiste ise ses kontekstis paljude jaoks tunnetuslikult muutunud, tekkinud on väga jõuline äri, mis teenib loojate pealt ja tarbijate arvelt. Kust mujalt pärineb kirglik võitlus ACTAgi ümber. Tarkvarapatentidest ei hakka rääkimagi. Loodan, et seda teete täna teie.  

Värske lähenemise pakkumine pole aga enam pelgalt juriidiliste võtetega võimalik. Tavaline õigusteaduslik lähenemine, so põrkuvate õiguste ja huvide kaalumine ning ratsionaalne argumentatsioon üldtunnustatava lahenduseni väga lihtsalt ei vii.

Küsimus vabast ideede turust ja internetivabadusest on suuresti maailmavaate küsimus. Kasvõi Piraadiparteid ei tulnud ju tühjalt kohalt. Küsitakse, kas olukorras, kus võim ja raha kipub koonduma üha väiksema hulga inimeste kätte, on õiglane säilitada senised intellektuaalomandi kasutamise reeglid? Kas ehk internet peaks olema vaba ja ideede vaba turg lubama „lettide“ vahel tasuta jalutada, ideid ammutada ja üht-teist tasuta „proovidagi“? Kuivõrd saaks uudse lähenemisega kannustada innovatsiooni, kaasata leiutama ja looma võimalikult palju inimesi? Kuidas teha nii, et digitaalse loomingu kasutamise eest oleks vähemasti sama hõlbus tasuda kui see ebaseaduslikult alla laadida?

Niisiis saavad toimiva ja kaasaega sobiva õiglase tasakaalu loojate ja loomingu kasutajate õiguste vahel paika panna rahvaesindajad, õigusteadlased ja tehnoloogid üheskoos. Lihtne see ei ole. Milleks aga võtta ette lihtsaid ja vähetähtsaid töid?

Arvan, et Eesti Teadusagentuur ei oleks saanud valida põnevamat ja kasulikumat aruteluteemat. Ehk võiks ja peaks just Eesti ja teised põhjamaad olla intellektuaalomandi kaitse uuenduskuuri eestvedajad!

Soovin põnevat ja värsket konverentsi!