Andres Aru, "Ikka veel ihunuhtlus?", ajakiri "Märka Last"